Epigenetik 7/6

Hej vänner,

Vad sägs om detta: Professor Göran Andersson kommer den 7/6 och föreläser under rubriken:

Epigenetik. Effekter av epigenetiska förändringar för hälsa åldrande och sjukdom.

Svara med uppgift om ni följer med till restaurangen efteråt.