Lars-Eric Uneståhl

Uneståhl.jpg
 

En Annan bokhandel 26/9-2018

Lika lite som man kan läsa sig till bra kondition, lika lite kan man läsa sig till mental styrka - man måste träna!
 
För många år sedan ställde Lars-Eric frågan om effekten av att skicka folk på kurser. Vad var bra? De flesta kom ihåg maten, kursgården och det trevliga umgänget när man frågade efter en tid. Men hade man nått den effekt som var avsikten, nämligen att lära sig något, få motivation och en ordentlig "kick-off"?
 
Lars-Eric ställde frågan till rektorn på Örebro Högskola om vad som var målet för verksamheten och fick Kunskap till svar. När Lars-Eric då tittade i statuterna så står där att målet för all utbildning är Personlig Utveckling. Lars-Eric fick tillstånd av rektorn att starta en sån kurs och den slog rekord i antal ansökningar.
 
Man har mätt resultatet på kurser som fått bra utvärderingar och kollat effekten i förändring efter 6 och 3 månader och resultatet var noll.
 
En kurs som fick fina utvärderingar var Janne Carlzons Charm/Management-kurs, men även denna visade sig inte innebära någon mätbar förändring när man tittade.
 
Lars-Eric studerade dessa och kom fram till 21 olika hinder för utveckling. Detta ledde till lagen om tillståndsbunden inlärning - det man lär sig kopplas till miljön man lär sig i. Det kan innebära att man kan prestera bra på träning, men sämre i tävling.
 
Detta ledde till slutsatsen att starta SLH - Skandinaviska Ledarhögskolan - där man erbjuder folk att studera hemma där man är.
 
Vid studier har det också visat sig att kunskap i skolan inte kan kopplas till framgång i livet. Dessa studier har skett på 80-talet men även på senare tid och resultaten är fortfarande de samma.
 
Detta har lett till att arbetsgivare de senaste 10 åren inte längre tittar på betyg för att anställa någon. Skolan definierar kunskap som framgång. Verklig framgång baseras på kompetens. Social kompetens viktigt, men det finns inga kurser i det.

För att nå resultat krävs PÖT - Praktik - Övning - Träning
 
Lars-Eric menar att man kan förbättra effekten av medicinering mot t.ex. cancer med hjälp av mental träning. Immunförsvaret boostas av glada tankar och går ner av negativa tankar.
 
Dödligheten ökar i alla länder 1 år efter pensioneringen. Man tappar sammanhang och känner att man inte längre behövs. Identiteten ifrågasätts: Vem är jag nu?
 
Tidigare trodde man på Declineteorin dvs att man som mycket ung skapade 1 miljon nervceller i sekunden och att denna utveckling fortsatte upp till 20-årsåldern. För 13 år sedan så lyckades Peter Eriksson vid Sahlgrenska visa att nya hjärnceller skapas hela tiden. Men för att dessa ska överleva så måste man utnyttja dem. ” Use it or lose it”
 
Ett problemfritt liv är inget att sträva efter. ”Om man inte har problem - då har man verkliga problem.”
 
Detta kan jämföras med allergier - där man sett att folk har mer allergier i mycket rena områden än i exempelvis Katowice i Polen som är mycket nedsmutsat. Det finns en risk i att städa och duscha för mycket. Kan det vara samma mentalt? Får vi mer problem genom att undvika problem?

Inom idrotten har man konstaterat att det kan vara en nackdel att vara en talang. Man behöver då inte träna lika mycket och blir så småningom förbisprungen av dem som tvingats träna mer. Alla stora idrottspersonligheter är träningsprodukter.

Många föräldrar dödar sina barns möjligheter med tankar och kommentarer i stil med att ” Det här går ju inte så bra”
 
Ben Furman - känd finsk psykolog bad om brev från folk som hade haft en svår barndom.
Tack vare en svår barndom :
Vad har jag lärt mig
Vem har jag lärt mig av
Vad har gjort att jag blivit starkare (något svårt)
 
Livslängd har mycket mer inställning att göra varför man på SLH och alla deras kurser alltid sjunger ”Ja må man leva i 137 år” på födelsedagar. Det handlar om vad vi ställer in oss på. Det finns forskare som tror att inom 20 år kommer det att födas personer som kan leva i 1000 år. Man dör då av felfunktioner vilket är ett paradigmskifte.
 
Hjärnan har mer än 10 miljoner hjärnceller som alla har mer 100.000 kopplingar -vilket slår alla datorer. Kan man digitalisera detta och föra över i robotar sån kan man skapa mänskliga funktioner. Detta kan man spara och är det då att skapa evigt liv? Vad som saknas är medvetandet men vad det är är inte ens vetenskapsmän överens om. Det kanske finns utanför hjärnan som ett universellt medvetande. Det finns idag väldigt lite forskning på eventuellt liv efter döden då detta anses något suspekt i forskarkretsar.
 
På 80 talet rankades top tre prioriteringar hos allmänheten som Hälsa, Arbete och Familj. Idag är det Hälsa, Nära relationer, Arbete.

Vad beror de flesta konflikter på? Vi har olika tolkningar och mindset.
Finns det verkligen något som är sant eller falskt eller är allt subjektivt?
 
Kommunikation kan klassificeras i de 3D:
Debatt - man lyssnar inte utan förbereder vad man själv ska säga
Diskussion
Dialog - inte tvärsäker utan lyssnar på den andre.

Stort tack till Lars-Eric Uneståhl för en mycket intressant föreläsning.