IGOR ARDORIS

talare-igor-ardoris-174.jpg
 
 

FFc möte 27 augusti 2017

Igor har studerat Mental träning under många år. Detta uppstod ur ett behov av att lära sig förlora. Bara att satsa och göra allt rätt är ingen garanti för att det blir rätt. Detta gäller i Arbete, Sport, Hälsa och i Relationer.


När man tävlar handlar styrka om att komma först, kasta längst, vara snabbast och detta kan mätas. I vardagslivet så är styrkan att fungera i vardagen något helt annat. Den friske har 1000 önskningar - den sjuke bara en.


I idrott kan man planera för nästa tävling för att kunna toppa formen. I livet vet man oftast inte när de viktigaste / största utmaningarna kommer.


I idrott premieras förutsägbarhet. 50 meter är alltid 50 meter. Man vet vilka svårigheter som man kommer att möta och man får medalj om man lyckas. I livet handlar det om att klarar av just livet under helt okontrollerade former. Man blir bra på det man gör varje dag, men får knappast några sponsorer för att man lever sitt normala liv.


Mental träning kan spela stor roll för att lära sig hantera situationer man inte har valt - att ibland förlora i livet.


Fysisk styrka handlar om att hantera viss belastning utan att ta skada. Mental styrka handlar om att hantera viss mental belastning utan att ta skada.


Om man tränar för att kunna hantera en belastning på 10 ( som är ett Worst Case Scenario ) och 1 är en skön, avslappad semester, så kommer man så småningom att kunna uppleva vad som tidigare var en 10a som kanske bara en 4a.


Stress är ett resultat där Krav i förhållande till Resurser väger för tungt.


Igor är ofta ute och möter lärare och av dessa har de flesta inte lagt någon tid alls av sin 5-åriga pedagogiska utbildning på att hantera situationer så svåra att de inte kan undervisa.


En Zenmästare jämförde livet med en båt till havs. Vi vet att båten kommer att sjunka men frågan är när. Livet handlar om hur man hanterar den tid man har kvar.


Vi utbildar folk i kunskap men inte hur de ska kunna vara i balans och kunna komma ihåg kunskaper. Att må dåligt gör det lättare hamna i dåliga tillstånd.


John Weissman - Brittisk SAS soldat och överlevnadsexpert har skapat vad man man kallar VITAL Pyramiden. Denna beskriver vad som krävs för att kunna utföra ett farligt uppdrag.  

På toppen finns KIT - den utrustning man har med sig - t ex Tändstickor.
Under denna SKILLS - färdigheter för att t ex kunna göra upp eld.
Därunder TACTICS - Strategier för hur man ska agera.
Botten MINDSET - Utan den mentala inställningen rasar allt och man ger upp.


Hur mycket tid ägnar man sig idag åt pyramidens bas i t ex skolan ? Idag kan de flesta skolor ge ut en iPad till eleverna - men vad hjälper det om de har fel mindset.


De flesta utbildningar är KIT + INFO och har inte ens med delen SKILLS. De bästa kan ha en instruktör med skills. Been there - done it. Man tar för givet att mindset finns där.


Dr Carol Dweck har gjort studier vid Stanford på just Mindset. Hon kom fram till att man kunde dela in folk i två olika Mindsets som hon kallade :

FIXED - Fast

GROWTH - Utvecklande

Man lät en grupp högstadieelever göra 3 olika Matteprov:
Det första var enkelt och avsikten att alla skulle klara alla frågor.
Det andra var svårt och avsikten att ingen skulle klara frågorna.
Det tredje var på exakt samma nivå som det första svårighetsmässigt.

Efter första provet reagerade eleverna med Fixed mindset med stor glädje och de med Growth positivt men inte mer.

Efter det andra provet reagerade de med Fixed mycket negativt och blev besvikna och ledsna - upp som en sol och ned som en pannkaka. De var misslyckade. De med Growth tog inte misslyckandet personligt utan funderade på hur de kunde agera för att bli bättre nästa gång.

Vid det tredje provet så gjorde gruppen med Fixed ingenting alls, de hade gett upp redan innan och skrev inget alls. Det var för svårt. Gruppen med Growth gjorde det lika bra som tidigare men mycket snabbare.

Fixed gruppen hade drabbats av Inlärd Hjälplöshet - ett begrepp myntat av Zeligman - ( mest känd för sitt experiment med gäddan och småfiskarna ). Growth gruppen har en Mastery Orientation vilket gör att de tror att alla kan bli bra på vad de gör - fast det kommer att ta olika lång tid.


Insats och Attityd är avgörande för hur vi kan lyckas i livet.
S Samordning Fysisk / Mental - Om kroppen inte kan fly - så kan sinnet dra iväg
A Acceptans - Måste kunna uppfatta den för att acceptera - inte samma som att ge upp
K Kontroll - i alla situationer finns saker vi kan kontrollera och andra inte
E Enkelhet - det du tränar måste vara enkelt nog att göra varje dag.


Hur ska vi får barn att lyckas ? Kan vi uppfostra barn att vara duktiga? Ett problem brukar vara att lärare tycker det är föräldrarnas roll och vissa föräldrar att det är lärarens. Igor brukar svara på detta på ett sätt som idealt ska ge 200% effekt.


Till lärarna : ”Visst är det så men barn kan ju inte välja sina föräldrar”
Till föräldrarna : Visst har du rätt men ditt barn kan ju inte välja sina lärare”


Stort tack till Igor för nya insikter. Nu är det upp till oss att göra något av dem.


Mer att lära sig i Igors böcker :
Lycka och att Lyckas - Själförsvar
Att lära sig förlora - Vägar till styrka i svåra situationer


Vid pennan


Lars Erik Lundqvist