Henrik Ennart

Henrik Ennart – vetenskapsjournalist på SvD sedan många år hade den stora äran att vara talare på FFC 120´s konstituerande möte 14 september 2016.

Henrik har sedan flera år följt vad som skrivs och forskas fram om åldrande och hälsa. Han tog bland annat upp detta i sin bok ”Åldrandets gåta” där han visar hur ökningen av livslängden skett mycket stabilt över de senaste 250 åren.

Henrik har även studerat de ” Blå Zoner ” i världen där människor lever längst och nu senast samarbetat med kocken Niklas Ekstedt om att skriva boken ”Den blå maten” med recept på mat inspirerad av dessa zoner.

Mycket av forskningen på åldrande sker genom att studera djur. Normalt kan man generalisera att stora djur lever längre än små djur – men inom arten så lever små längre än större.

Kolråttor kan bli upp till 30 år gamla vilket är mot alla odds eftersom de har en massa skador som är förknippat med åldrande.

Det finns en ras Pungråttor i Georgia som normalt har en livslängd på 2 år. Exakt samma ras som lever på ön Sapilo som skiljdes från fastlandet för bara ett par hundra år sedan lever dubbelt så länge vilket man tror beror på avsaknaden av yttre fiender.  Livslängd påverkas av yttre omständigheter.

Aristoteles trodde på sin tid att en människas maximala ålder var ca 85 år. Det börjar nu ifrågasättas om det finns någon gräns eller programmering när man ska dö.

Okinawa söder om Japan är där man traditionellt lever längst i världen – särskilt på vissa öar på norra kusten. Här finns flest 100-åringar i jämförelse med andra områden. Övriga områden är ön Ikaria i Grekland, Nicoya i Costa Rica samt i vissa bergsområden på östra Sardinien. Henrik har besökt dem alla.

Den japanske forskaren Makoto Suzuki som studerat Okinawa har kommit fram till att det är fyra faktorer som är avgörande för ett långt liv:

1.  Maten

2.  Motion

3.  Sociala nätverk

4.  Mål och mening med livet

”Man måste vilja något med livet”. ” Ett långt liv är produkten av ett bra liv”.

Livslängd påverkas av:

  • 25% genetik
  • 25% epi-genetik
  • 50% livsstil
  • Till detta måste läggas en mycket viktig faktor som är TUR!

Vi kan alltså påverka sannolikheten för att bli 100 år. Bara under Henriks livstid har varje dygn gett 6 extra timmars livslängd.

Okinawa är känt för en kalorisnål kost. Man ligger 11% under svenska kostrekommendationer. Maten är också väldigt nyttig och proppad med anti-oxidanter. Svensk mat är som jämförelse fylld med mycket mer energi men med mycket mindre näring.

Japan forskar sedan länge på just kosten – med målet att hitta en nisch för ett Nobelpris. Ett område man studerar är Metaboloner – ( antioxidanter / flaviner ) som kroppen själv skapar men som vi inte vet i vilket syfte . Detta är en verklig spetsforskning.

Det är klassiskt att ”dåliga” förhållanden i naturen ofta kan leda till bra produkter. De flesta riktigt bra viner odlas på mycket karga jordar.

Alla dessa zoner är idag hotade. Okinawa har den största mängden snabbmatskedjor utanför USA. Okinawa är en av de största amerikanska militärbaserna i världen. Den genomsnittliga livslängden är idag lägst i Japan. Även demens ökar bland de äldre. 

På Ikaria och i Costa Rica fanns demens överhuvudtaget inte!

Alla dessa zoner har varit fattiga vilket har gjort det ”lätt” att hålla igen på maten.

Det är inte fisk som är den avgörande faktorn. På Okinawa så åt man stora delar av året inte fisk eftersom det var för farligt att fiska. Däremot åt man mycket alger. På Sardinien i bergen var fisk något mycket exklusivt. De som blev äldst var fåraherdar.

Gemensamt för alla zoner är att de ätit mycket varierat – verkar vara en framgångsfaktor att lägga en ”bombmatta” för att få i sig mycket av allt.

”Svält är bra så länge man inte dör av den” Japansk forskare.

Vi har kunna se att livslängden paradoxalt nog har ökat under t ex längre krig som Andra världskriget.

Fettintag har varierat mellan zonerna – lågt på Okinawa och högt på Ikaria ( Olivolja ).

Oleokantal är ett ämne i pepprig Virgin Olivolja som verkar associerad med mycket goda egenskaper. Har en ”Aspirineffekt”. 

Aspirin verkar också i sig vara ett möjligt föryngringsmedel.

”När vi inte längre är fertila så verkar naturen tappa intresset för oss”.

 

Frågestund:

"Det kommer så mycket motsägande forskning – kan man lita på allt?"

Svar : Nej – 50% är av dålig kvalitet. Om någon kommer med vissa rön kan man vara övertygad om att andra kommer att svara med något som motbevisar den första studien. Mycket forskning är korrupt och flera sätter gärna sitt namn på studier de inte gjort för pengar.

 

"Har alkohol någon inverkan?" 

Svar: På Sardinien och Ikaria har de flesta av 100-åringarna druckit minst en flaska vin per dag. ( En av dem som Henrik intervjuat lovade att han aldrig druckit något annat än vin). Forskning visar på positiva effekter av Resveretrol - en Antioxidant och växtpolyfenol. Detta finns i skalen på röda druvor.  Detta ihop med Melantonin tas ibland upp som ” medel för evig ungdom ”.

 

Idag går inte att få forskningsbidrag för studier på föryngring – så forskare får hitta på något annat och sen hitta detta som en bieffekt. En annan viktig faktor är när man äter huvudmålet.  Att äta detta tidigt på dagen är viktigt.

Idag finns ett stort fokus på Kolhydrat, Protein och Fett tänkande. Detta går tillbaka till Tyskland på 1800-talet. Protein är idag ”hett” vilket är något märkligt efter som det är huvudsakligen anabolt och därmed stimulerar celldelning. Detta låter farligt ur långlevnadssynpunkt. Vegetariska proteiner borde ur detta perspektiv vara hälsosammare eftersom de är sämre.

Mat handlar om kvaliteten på råvarorna – eller borde göra det!